Bộ tài chính yêu cầu đẩy mạnh tiến độ sắp xếp nhà, đất công

Bộ tài chính vừa gửi công văn đến các bộ, ngành, địa phương đề nghị chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý mau chónghoàn tất việc sắp xếp lại và xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

nhà đất công
Bộ số tiền đề nghị các địa phương đẩy mạnh sắp xếp, xử lý nhà, đất công. Ảnh minh họa

Ngoài ra cơ quan này cũng đề nghị các địa phương triển khai thực hiện cách thức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, theo quy chuẩn tại đồng ý số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc mua được Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, tổ chức do địa phương quản lý.

Theo đó, các địa phương trong cả nước cần kết hợp với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công ty thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn tỉnh. Đối với các bộ, ngành, tập đoàn kinh tế, Bộ tài chính cũng yêu cầu khẩn trương thực hiện việc rà soát, kê khai, báo cáo, đề xuất cách thức xử lý đối với các cơ sở nhà, đất (còn lại) đến nay chưa thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý…

Công văn cũng nêu rõ, trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành cần kết hợp với Bộ tài chính và UBND các tỉnh, thành thị nơi có cơ sở nhà, đất để xem xét, phê duyệt phương án, nếu như có vướng mắc cần đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ để phối hợp xử lý.

Được biết, sau hơn 8 năm tiến hành thực hiện sắp xếp lại nhà, đất thuộc có được Nhà nước, tính đến nay, các cấp có thẩm quyền tại các tỉnh đã phê duyệt cách thức sắp xếp lại, xử lý đối với 121.677/153.573 trường hợp nhà, đất phải sắp xếp lại, xử lý của các bộ, ngành và địa phương, đạt tỷ lệ khoảng 79%.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *