cong ty cổ phần đại quang minh

Công ty Cổ phần Đại Quang Minh được thành lập ngày 22/03/2011 với tổng số vốn điều lệ là 4.200 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty Cố phần Đại Quang Minh đang hoạt động trong hai lĩnh vực chính:

1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm ( theo hình thức hợp đồng BT)

• Dự án 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

• Dự án Quảng trường trung tâm & Công viên bờ sông

• Dự án Cầu Thủ Thiêm 2

• Dự án Cầu đi bộ

2. Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu đô thị Sala trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

• Khu II: Dự án Khu nhà thấp tầng thuộc Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ.

• Khu IIa: Dự án Khu cao ốc văn phòng thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ.

• Khu III: Dự án Khu nhà thấp tầng thuộc Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ.

• Khu IIIa: Dự án Khu cao ốc văn phòng thương mại dịch vụ tổng hợp thuộc Khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ.

• Dự án Bến du thuyền thuộc Khu chức năng số 7 – phía Nam đường Mai Chí Thọ.

Khu VI: Khu nhà ở phức hợp, thương mại, dịch vụ tổng hợp đa chức năng và Bệnh viện quốc tế, phía Bắc đường Mai Chí Thọ.