Điều chỉnh nhu cầu sử dụng đất dự án sân golf The Lotus Cam Ranh

Mới đây, Bộ xây đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện project Câu lạc bộ sân golf The Lotus Cam Ranh của Công ty TNHH KN Cam Ranh.

sân golf The Lotus Cam Ranh
Mô phỏng vị trí sân golf The Lotus Cam Ranh. Nguồn: Internet

Cụ thể, Bộ xây dựng đề nghị chủ đầu tư đề án sân golf The Lotus Cam Ranh cần điều chỉnh lại nhu cầu hưởng dụng đất cho phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại quyết định 3599/QĐ-UBND ngày 11/12/2015; do công đoạn thực hiện dự án do nhà đầu tư đề xuất chưa phù hợp với tình hình ảnh thực tế nên CĐT cần rà soát và sửa đổi hồ sơ theo quy chuẩn.

Đồng thời, Bộ cũng đề nghị khi bắt đầu bước tiếp theo, dựa trên cơ sở quy hoạch phân khu đã được phê duyệt, CDT cần lập quy hoạch chi tiết và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định; ngoài ra, cần tiến hành lập và thẩm định dự án đầu tư xây dựng theo quy chuẩn của Luật thi công năm 2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Nhằm đảm bảo các điều kiện an toàn trong quá trình khai thác, chạy, sử dụng cũng như định hướng nghiên cứu kỹ bắt đầu các hạng mục công trình tại địa điểm tại quy hoạch, Bộ xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo CĐT tại các khu đất xen kẹt, quan tâm việc tạo dựng cảnh quan và hạn chế việc xây các công trình, nhất là đối với địa điểm tại gần ranh giới sân golf.

Đối với chủ đầu tư, phải nghiên cứu kỹ và bố trí lại các hạng mục công trình phụ trợ phục vụ hoạt động của sân golf nhằm đảm bảo phù hợp với các nội dung tại quyết định 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

dự án đầu tư xây dựng Câu lạc bộ sân golf The Lotus Cam Ranh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cung cấp vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020; Đây là project có quy mô hưởng dụng đất 90ha nằm tại trong Khu thành thị và nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh tại địa điểm tại Bãi Dài, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa và đã được UBND tỉnh Khánh hòa phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 tại quyết định 3599/QĐ-UBND ngày 11/12/2015.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *