Tp.HCM: Tiếp tục bồi thường GPMB tại Khu đô thị mới Nam thành phố

UBND Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tiếp tục tiến hành thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khu E – Khu đô thị mới Nam thành phố.

Khu đô thị mới Nam thành phố
Bản đồ khu thành phố mới Nam thành phố

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu Nam cần phân loại các dự án chậm triển khai trên địa bàn để có biện pháp xử lý cho từng loại.

Với một vài đề án có muốn bàn giao đất thì hỗ trợ chủ đầu tư củng cố cơ sở giấy tờ về bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất và xong công tác bồi thường chắc chắn thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Với một số project đã có văn bản chấp thuận địa điểm, đã bồi thường trên 50% diện tích thì xem xét năng lực CDT, nếu đủ điều kiện thì lập thủ tục cho tiếp tục thực hiện dự án.

Củng cố cơ sở giấy tờ theo Luật Đất đai, có mẹo hay trợ giúp chủ đầu tư thực hiện công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại chưa thỏa thuận bồi thường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý Khu Nam giải quyết việc cấp phép xây dựng khu xử lý nước thải tại từng đề án khu nhà ở nhỏ lẻ khi chưa có khu xử lý nước thải chung cho cả khu vực, với tiêu chuẩn kinh phí đầu tư và chi phí tái lập lại quy hoạch do CDT chi trả.

cùng với đó, UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý Khu Nam mời gọi các nhà đầu tư có sự trải nghiệm, năng lực, tham gia lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đại học Hưng Long tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh; đồng thời, xong việc lập, trình thẩm định và phê duyệt 5 nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu thành phố cảng Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *